

\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},{"text":"\u0441 01.10.22 \u043f\u043e 31.03.23"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u041c\u0430\u043d\u0434\u0430\u0432\u0430 - \u0411\u0438\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 - \u0414\u0436\u0435\u0439\u0441\u0430\u043b\u043c\u0435\u0440 - \u0414\u0436\u043e\u0434\u043f\u0443\u0440 - \u0420\u0430\u043d\u0430\u043a\u043f\u0443\u0440 - \u0423\u0434\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0427\u0438\u0442\u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u0440\u0445 - \u0411\u0443\u043d\u0434\u0438 - \u0420\u0430\u043d\u0442\u0445\u0430\u043c\u0431\u043e\u0440 - \u0414\u0436\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0414\u0435\u043b\u0438 (\u0410\u0433\u0440\u0430)*","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":717},{"title":"\u0422\u0438\u0433\u0440\u044b \u0438 \u0422\u0430\u0434\u0436","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/taj-tigers\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/main.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043f\u044f\u0442\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0441 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043f\u043e \u0438\u044e\u043d\u044c","price":"\u043e\u0442 477$","period":"9 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 7 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043f\u044f\u0442\u043d\u0438\u0446\u044b, \u0441 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043f\u043e \u0438\u044e\u043d\u044c"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u0414\u0436\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0420\u0430\u043d\u0442\u0445\u0430\u043c\u0431\u043e\u0440 - \u0410\u0431\u0445\u0430\u043d\u0435\u0440\u0438 - \u0424\u0430\u0442\u0435\u0445\u043f\u0443\u0440 \u0421\u0438\u043a\u0440\u0438 - \u0410\u0433\u0440\u0430 - \u0414\u0435\u043b\u0438","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":635},{"title":"\u041d\u0430\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435, \u0418\u043d\u0434\u0438\u044f!","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/namaste-indiya\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/main-1.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u043f\u043e \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c","price":"\u043e\u0442 855$","period":"12 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 10 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u043f\u043e \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c \u043f\u043e 28.03.20"},{"text":" \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u0414\u0436\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0413\u0430\u043b\u0442\u0430\u0434\u0436\u0438 \u2013 \u0410\u0431\u0445\u0430\u043d\u0435\u0440\u0438 - \u0424\u0430\u0442\u0435\u0445\u043f\u0443\u0440 \u0421\u0438\u043a\u0440\u0438 - \u0410\u0433\u0440\u0430 - \u0414\u0436\u0430\u043d\u0441\u0438 - \u041a\u0445\u0430\u0434\u0436\u0443\u0440\u0430\u0445\u043e - \u041e\u0440\u0447\u0445\u0430 - \u0414\u0430\u0442\u0438\u044f - \u0413\u0432\u0430\u043b\u0438\u043e\u0440 - \u0414\u0435\u043b\u0438","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":null,"curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":650},{"title":"\u042d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/ehksklyuzivnyj-radzhastan\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/23215497_1840045492675822_7402953861440663438_o.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u043f\u043e \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c","price":"\u043e\u0442 801$","period":"10 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 8 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u043f\u043e \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c
\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},{"text":"\u0441 01.04.22 \u043f\u043e 31.03.23"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u0414\u0436\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0413\u0430\u043b\u0442\u0430\u0434\u0436\u0438 - \u0414\u0435\u043e\u0433\u0430\u0440\u0445 - \u0423\u0434\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0427\u0438\u0442\u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u0440\u0445 - \u0411\u0443\u043d\u0434\u0438 - \u041a\u043e\u0442\u0430 - \u0414\u0435\u043b\u0438","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":738},{"title":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u0433\u0430\u043b\u0435\u0440\u0435\u044f Kalari Kovilakom","link":"https:\/\/india-tour.ru\/photos\/kalari-kovilakom-gallery\/","img":null,"days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":null,"price":null,"period":null,"dats":null,"type2":null,"mars":null,"zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":2372},{"title":"\u041a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/colorful_rajasthan\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/IMG_4274.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u043f\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c
\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a","price":"\u043e\u0442 675$","period":"10 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 8 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u043f\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c
\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u041f\u0443\u0448\u043a\u0430\u0440 - \u0423\u0434\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0420\u0430\u043d\u0430\u043a\u043f\u0443\u0440 - \u0414\u0436\u043e\u0434\u0445\u043f\u0443\u0440 - \u0414\u0436\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0421\u0430\u043c\u043e\u0434 - \u0414\u0435\u043b\u0438","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":752},{"title":"\u0414\u0432\u043e\u0440\u0446\u044b, \u0444\u043e\u0440\u0442\u044b \u0438 \u0442\u0438\u0433\u0440\u044b \u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/dvorcy-forty-i-tigry\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/resize.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c","price":"\u043e\u0442 747$","period":"14 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 12 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u043e\u0442 2-\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},{"text":"\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c"}],"type2":"","mars":"\u0414\u0435\u043b\u0438 - \u0411\u0438\u043a\u0430\u043d\u0435\u0440 - \u0414\u0436\u0435\u0439\u0441\u0430\u043b\u043c\u0435\u0440 - \u0414\u0436\u043e\u0434\u0445\u043f\u0443\u0440 - \u0420\u0430\u043d\u0430\u043a\u043f\u0443\u0440 - \u0423\u0434\u0430\u0439\u043f\u0443\u0440 - \u0427\u0438\u0442\u0442\u043e\u0440\u0433\u0430\u0440\u0445 - \u0411\u0443\u043d\u0434\u0438 - \u041a\u043e\u0442\u0430 - \u0420\u0430\u043d\u0442\u0445\u0430\u043c\u0431\u043e\u0440 - \u0414\u0435\u043b\u0438","zv":null,"vid":null,"ae":null,"noms":null,"cabs":null,"pl":null,"bas":null,"anons":null,"pickur":null,"transcript":null,"typehotel":null,"testfield":null,"status":null,"tourlabel":"","curorts_gallery":[],"gallery_alt":[],"id":771},{"title":"\u041d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","link":"https:\/\/india-tour.ru\/india\/tury-v-indiyu\/neizvedanniy-rajasthan\/","img":"https:\/\/india-tour.ru\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/01-7.jpg","days":null,"price2":"\u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443","zaezd":"\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441 01.10.21 \u043f\u043e 31.03.22","price":"\u043e\u0442 1188$","period":"14 \u0434\u043d\u0435\u0439 \/ 12 \u043d\u043e\u0447\u0435\u0439","dats":[{"text":"\u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438

